Stránka je zabezpečena pomocí SSL

Půjčky - slovník pojmů

 

Akontace

Jde o splátku předem neboli zálohu. S tímto termínem se nejčastěji setkáte u leasingového prodeje. Představuje první splátku předem. Výše akontace se odvíjí od předem daných splátek a výši úrokové sazby. Čím vyšší akontaci klient složí tím je brán za menší riziko pro daného poskytovatele. Uvádí se v procentech.

Bonita

Vyjadřuje schopnost a ochotu klienta nebo firmy dostát svým finančním závazkům vůči věřiteli. Jinými slovy to je důvěryhodnost finančních subjektů na finančním trhu. Bonita je nejčastěji posuzována u klientů, kteří žádají o bankovní, či nebankovní úvěr.

Bankovní půjčka

Finanční výpomoc, jenž je poskytována společností, které byla udělena bankovní licence od České národní banky. Bankovní půjčky dále dělíme na účelové a bezúčelové. U prvně zmíněné půjčky je nutné doložit dokument, který potvrzuje, že jste půjčené peníze skutečně použili na financování dané služby, popřípadě produktu. Bezúčelovou půjčku můžete použít na cokoli.

Bezhotovostní půjčka

U této půjčky je po podpisu smlouvy celá částka převedena na účet klienta. Tento typ převodu je velmi rychlý, využívají jej bankovní tak i nebankovní subjekty.

Cena půjčky

Jsou celkové náklady, které bance a nebo nebankovní společnosti zaplatíte. Jsou zde zahrnuty veškeré poplatky a úroky.

Doba splatnosti

Dobu splatnosti si zvolí každý klient před před uzavřením smlouvy. Vyjadřuje časové období, po které budete případnou půjčku splácet. Tyto splátky jsou nejčastěji měsíční, ale také se setkáte s jednorázovými splátkami, či týdenními.

Doklad totožnosti

Dokument, který potvrzuje vaši totožnost. Může se jednat o občanský průkaz bez kterého se při žádosti o úvěr neobejdete. Dalšími doklady totožnosti jsou: řidičský průkaz, rodný list, cestovní pas a nebo zbrojní průkaz.

Dluh

Částka, kterou jste povinni uhradit na základě uzavřené smlouvy s věřitelem (věřiteli).

Dlužník

Osoba, která má finanční závazek vůči jednomu nebo více věřitelům.

Exekuce

Jedna z krajních možností jak se může věřitel domoci splacení dlužné částky dlužníkem. Jedná se o hmotné vymáhání, které je uskutečněno po rozhodnutí příslušného soudu.

Fixní úroková sazba

Výše úrokové sazby, která je na předem dané období neměnná. Fixace úrokové sazby se nejčastěji pohybuje od 1 roku do 10 let.

Inkaso

Příkaz k platbě, která je provedena z účtu klienta, velmi často v podobě trvalé platby.

Insolvence

Je neschopnost dlužníka dlouhodobě dostát svým finančním závazkům a uspokojit všechny věřitele.

Jistina

Může to být peněžitý vklad na účtě a nebo zapůjčená částka. Součástí této jistiny mohou být útoky za poskytnutí a nebo úroky z prodlení.

Konsolidace

Tuto službu nejčastěji poskytují banky a nebankovní společnosti. Díky konsolidaci můžete sloučit více finančních závazků do jednoho. Ve výsledku bude splácet pouze jeden úvěr a rovněž by jste měli ušetřit. Nejčastěji konsolidované služby jsou: půjčky, kreditní karty, leasingy a nebo kontokorenty.

Kreditní karta

Typ platební karty se kterou můžete platit například v obchodech, klienti z ní čerpají revolvingový úvěr, který posléze splácí. Každá kreditní karta by měla mít stanovené bezúročné období.

Mimořádná splátka

Je částka, která je zaplacena věřiteli mimo dohodnuté termíny splátek. V některých případech mohou být za tuto splátku účtovány poplatky.

Nebankovní půjčka

Je finanční služba, která je poskytnuta nebankovní společností, které bylo uděleno povolení k činnosti Českou národní bankou.

Nulové navýšení

Je nejčastěji využíváno u splátkového prodeje. Součet všech splátek musí dát dohromady takovou částku jakou by jste za produkt zaplatili při úhradě ihned, tudíž klient ve výsledku nic nepřeplatí.

Oddlužení

Způsob řešení úpadku určený pro fyzické osoby, které nepodnikají. Díky oddlužení vám může být odpuštěna část dluhu, ale musíte splnit podmínky, které upravuje insolvenční zákon. 

p.a.

Pochází z latinského výrazu per annun a znamená za rok. S touto zkratkou se setkáte nejčastěji v souvislostí s úrokovými sazbami u úvěrů a hypoték.

p.m.

Z latinského výrazu per month, což znamená za měsíc. Nejčastěji tuto zkratku využívají nebankovní společnosti při měsíčním úročení krátkodobých půjček. 

Pojištění schopnosti splácet

Druh pojistky, kterou může každý klient uzavřít před poskytnutím úvěru nebo hypotéky. Díky tomuto pojištění za vás převezme splácení pojišťovna v případě, že přijdete o zaměstnání a nebo onemocníte.

Půjčka 

Finanční závazek, který jste povinni splácet (uhradit) dané společnosti, která s vámi uzavřela úvěrovou smlouvu za předem daných podmínek.

Refinancování

Znamená, že vaši současnou půjčku a nebo hypotéku budete splácet úvěrem novým, který vám poskytne jiná společnost.

RPSN

Je udávané v procentech a představuje roční procentuální sazbu nákladů. 

Ručení

Způsob zajištění půjčky nebo hypotečního úvěru, kterým se chrání věřitel , aby dlužník dostál svým závazkům.  

Směnka 

Je (abstraktní) cenný papír, díky směnce vzniká dlužníkovi závazek vůči věřiteli. 

Splátka

Předem stanovená částka, kterou musí dlužník předat (zaslat) věřiteli za období, jenž bylo stanoveno v úvěrové smlouvě.

Splátkový kalendář

Je sestaven bankou a nebo nebankovní společností. Splátkový kalendář je rozpis jednotlivých splátek s přesnými daty splatnosti.

Upomínka

Nejčastěji listinná podoba dokumentu, ve kterém věřitel sděluje dlužníkovi, že je v prodlení s případnými splátkami a rovněž ho vyzývá k úhradě.

Věřitel

Fyzická a nebo právnická osoba, jenž má právo vymáhat pohledávku vůči dlužníkovi.

Životní minimum

 Je minimální částka finančních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních potřeb.

 

Autor článku

 
 
Autor článku: Pavel Štich

Pavel Štich

Finance jsou moje hobby. Moc rád sepisuji a zveřejňuji články z bankovního i nebankovního sektoru. Koncem roku 2018 jsem úspěšně složil odborné zkoušky pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení. Více zde

 

Máte zájem o půjčku?

 
 

INTERSTORE CAPITAL s.r.o. IČO: 05459745;

sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00, SZ: C 263986 vedená

u Městského soudu v Praze

 

© 2019 Creditka.cz

 
Facebook
 
YouTube
 
Google+
 
 
Tato stránka je zabezpečena pomocí SSL

Společnost INTERSTORE CAPITAL s.r.o. není zprostředkovatelem ani poskytovatelem půjčky, nýbrž pouze správcem reklamních kampaní a správcem této domény. Společnost INTERSTORE CAPITAL s.r.o. je vázaným zástupcem firmy VOLSOR s.r.o., IČO: 013 85 011; DIČ: CZ01385011 sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 392/9, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201387 Tyto Internetové stránky jsou napojeny na automatizovaný systém Volsor na vyhledávání finančních služeb, a to konkrétně půjček, zápůjček, úvěrů nebo jiných obdobných finančních služeb (dále též jen Systém). Systém pouze zpracovává žádosti zájemců o finanční služby třetích osob – úvěrových společností. Systém samostatně neposkytuje žádné finanční služby, pouze spojuje zájemce o finanční služby s úvěrovými společnostmi.

 

Copyright © 2015 - 2019 Creditka.cz. *Informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze orientační a nemusí být aktuální. Podmínky se liší podle vybrané úvěrové společnosti.